Seizoen 2021-22 Utrecht Volleybal Academy

In september 2021 zal de Utrecht Volleybal Academy starten met het zaalseizoen met een selectie van één groep jongens en één groep meisjes, die vallen in de leeftijd van 12 t/m 14 jaar. Het programma van deze selectiegroepen bestaat gedurende het zaalseizoen uit wekelijks één trainingsmoment van drie uur op de zondag. Eén uur van de training staat in het teken van fysieke ontwikkeling in de vorm van kracht- en stabiliteitsoefeningen. De overige twee uur bestaan uit de technische ontwikkeling van de spelers.


Los van het volleybalspecifieke deel van de Utrecht Volleybal Academy worden er ook sportoverstijgende thema’s in het programma opgenomen. In nauwe samenwerking met Sport Utrecht worden er veelvuldig voorlichtingen door experts op bijvoorbeeld het gebied van voeding, anti-doping, mentaliteit en prestatiegedrag gegeven. Daarnaast is talentbegeleiding (in samenwerking met het Utrecht Talent Center) een belangrijk onderdeel dat ruim aandacht krijgt in het programma, ook in samenwerking met de hoofdtrainers. Aandacht voor talenten in hun ontwikkeling op school, begeleiding in hun loopbaan en afstemming met de clubtrainers wordt hierin meegenomen.


De samenwerking met Sport Utrecht komt verder tot uiting in monitoring en ondersteuning in het krachtprogramma op het gebied van Strength & Conditioning. Doordat de Utrecht Volleybal Academy is erkend in de vorm van een officiële accreditatie van de Nevobo als opleidingsplek in de structuur van de volleybalbond komen talenten met deze status (indien gewenst) ook in aanmerking voor een LOOT-school. Hiermee biedt de Utrecht Volleybal Academy een breed aanbod van talentontwikkeling aan, zowel volleybalspecifiek als sportoverstijgend.


Aansluitend aan het zaalseizoen zal de Utrecht Volleybal Academy starten met de eerste uitbreiding in het programma in de vorm van beachvolleybal. Beachvolleybal is een toegevoegde waarde voor het breed opleiden van talenten en in de kennismaking met alle facetten van het volleybal. Voor een periode van 10 weken zal de Utrecht Volleybal Academy een beachvolleybalprogramma aanbieden voor talenten met dezelfde kwaliteit en inhoud als het zaalprogramma. Wederom zal dit gecombineerd worden met sportoverstijgende trainingen, waardoor er een breed aanbod van talentontwikkeling wordt aangeboden. 


Utrecht Volleybal Academy de komende jaren
De Utrecht Volleybal Academy kiest ervoor in stappen uit te breiden en zo geleidelijk te groeien. In seizoen 2021-2022 wordt een zaalprogramma aangeboden voor jongens en meisjes in één leeftijdsgroep. In de zomer van 2022 is de uitbreiding van het programma met beachvolleybal de volgende stap, wat onderdeel uitmaakt van het eerste seizoen. Vanaf seizoen 2022-2023 wil de Utrecht Volleybal Academy zowel zaal- als beachvolleybal aanbieden in twee leeftijdsgroepen voor jongens en meisjes. In de aansluitende jaren daarna is uitbreiding naar een doordeweekse trainingsdag het doel om talentontwikkeling in regio Utrecht optimaal aan te bieden. Bekeken zal worden wanneer dit gerealiseerd kan worden in de komende jaren, afhankelijk van de groei en de vraag (en aanbod) van talenten. De Utrecht Volleybal Academy wil deze uitbreiding zo snel mogelijk nemen.


Per seizoen zal de Utrecht Academy daarmee geleidelijk groter worden en uitbreiden. Door deze groei krijgt de Utrecht Volleybal Academy per seizoen ook meer aantrekkingskracht en kan het doorgroeien als dé plek voor talenten in de regio Utrecht.