top of page

Begeleiding deelnemers Utrecht Volleybal Academy

Breed opleiden | Het uitgangspunt bij de Utrecht Volleybal Academy is om talenten breed op te leiden. De focus van de training ligt op fysiek, bewegen en techniek met veel aandacht voor het individu. Bij het fysieke gedeelte wordt er gebruik gemaakt van de fysieke leerlijn van TeamNL, aansluitend bij de wensen van de Nevobo om talenten voor te bereiden op de doorstroom naar nationaal topsportniveau.

Voortgangsgesprekken | Daarnaast zullen de hoofdtrainers met elke deelnemer voortgangsgesprekken houden, waardoor de individuele aandacht voor de talenten groot is. Naast het volleybaltechnische gedeelte wil de Utrecht Volleybal Academy er ook duidelijk zijn voor het sportoverstijgende deel en hier ondersteuning in bieden. Ontwikkeling op school, planningen maken, begeleiding in de loopbaan en de groei van het individu in totaliteit zijn belangrijk voor de ontwikkeling van de talenten. De ouders van de talenten betrekken in dit proces is belangrijk, hiervoor zullen er ouderavonden worden georganiseerd gedurende het seizoen om ook te laten zien hoe zij hierin kunnen bijdragen.

Sportoverstijgende programma | De begeleiding in het sportoverstijgende deel komt tot uiting in nauwe samenwerking met Sport Utrecht in de vorm van maandelijkse voorlichting door experts op bijvoorbeeld het gebied van voeding, anti-doping, mentaliteit en prestatiegedrag. Sportspecifiek worden de deelnemers begeleid door monitoring en ondersteuning op het gebied van Strength & Conditioning door Sport Utrecht. Hierdoor is de begeleiding van de deelnemers van de Utrecht Volleybal Academy breed en intensief.


 

bottom of page