top of page
Veranderingen per 1 september 2024

Om meer talenten in beeld te krijgen en beter te begeleiden, heeft de Nevobo ervoor gekozen om meerdere locaties van Pre Jeugd Oranje naar de regio te verplaatsen. Per 1 september 2024 bestaan er daarom geen centrale groepen Pre Jeugd Oranje op Papendal meer.

We zijn er trots op dat de Utrecht Volleybal Academy een van de locaties voor Pre Jeugd Oranje Meisjes is geworden. De kwaliteit en vorm van het programma sluiten goed aan bij de visie van de bond. In de toekomst blijven we in gesprek met de bond om ook voor de jongens van de Utrecht Volleybal Academy direct bij het nationale team in beeld te komen.

Opleidingsstructuur Nevobo per 1 september 2021

Structuur talentopleiding Nevobo per 1 september 2021

UVAC 001 opleidingsstructuur.png

Het logo geeft aan waar de Utrecht Volleybal Academy zich bevindt in de nieuwe opleidingsstructuur van de Nevobo. Er zal hierbinnen een nauwe samenwerking plaatsvinden tussen in dit geval de RTC (bondstrainers) en de Utrecht Volleybal Academy om talenten te monitoren en te selecteren voor de RTC. De status voor talenten van de Utrecht Volleybal Academy zal voor de Nevobo hetzelfde zijn als de huidige status van de talenten die zij op dit moment bij de RTC hebben. Daarmee vervangt de Utrecht Volleybal Academy dus de oude RTC tot 14/15 jaar.

Per 1 september 2021 is de structuur van de RTC van de Nevobo veranderd. Hierbij is een grotere rol weggelegd voor clubs en volleybalscholen. Ook wordt een koppeling met de Eredivisie gemaakt. De Utrecht Volleybal Academy wordt het hoogst haalbare voor talenten uit de regio tot 16 jaar en deelnemers krijgen dezelfde status als die voor RTC-talenten geldt.

Na een lange historie van bondsgestuurde talentontwikkeling, waarin er clubonafhankelijke trainingen zijn georganiseerd, verschuift de organisatie hiervan per 1 september 2021 naar de clubs, de volleybalscholen én (particuliere) initiatieven. De Nevobo vindt het belangrijk dat iedere speler, die de ambitie heeft om beter te worden in volleybal, extra kan trainen bij de eigen club, de volleybalschool waar hij of zij is aangesloten óf bij een (particulier) initiatief. Hierdoor maakt de jeugd in een bekende omgeving voldoende trainingsuren waarmee er een goede basis wordt gelegd om een (top)volleyballer te worden. Gezien de kwaliteit en organisatiekracht in de regio’s in Nederland en de toegevoegde waarde hiervan in de talentontwikkeling, heeft de Nevobo het aanbod van de RTC per 1 september 2021 verschoven. 


Koppeling met de Eredivisie
Voor de clubs, volleybalscholen en andere (particuliere) initiatieven is er, zoals hierboven beschreven, per 1 september een belangrijke rol weggelegd als het gaat om het aanbieden van extra trainingsmogelijkheden voor de jeugd. Maar per 1 september 2021 leveren ook eredivisieclubs en -coaches een bijdrage aan de talentontwikkeling van de Nederlandse volleybaljeugd. Hierbij werken de eredivisieclubs zoveel mogelijk samen met verenigingen in de regio om zo hun talentvolle en ambitieuze jeugdleden nog meer kans te bieden. De jeugdafdeling van de betreffende eredivisieclubs hebben per 1 september 2021 de naam RTC.


Veranderingen per 1 september 2021
De eerdere RTC was bedoeld om kinderen van 10 tot en met 15 jaar te voorzien van extra trainingsmogelijkheden. Er waren in Nederland zeven RTC’s, in Alkmaar, Almelo, Apeldoorn, Arnhem, Groningen, Rotterdam en Weert, waar jeugd gebruik kon maken van aanvullend trainingsaanbod. 
Per 1 september 2021 is het door de Nevobo georganiseerde RTC-aanbod vanaf 14/15 jaar verschoven naar vier eredivisieclubs. De jongens en meisjes van de RTC’s die daardoor verdwijnen kunnen nu aansluiten bij de regionale clubs en volleybalscholen die extra trainingsmogelijkheden bieden, én indien de afstand geen probleem is, kunnen zij aansluiten bij een van de eredivisieclubs.


Door bovenstaande structuurwijziging van de Nevobo zal de Utrecht Volleybal Academy in zijn naamgeving niet meer onder RTC vallen. Er zullen slechts vier plekken in Nederland zijn waar talenten (instroom vanaf 14/15 jaar) met eredivisietrainers onder de naam ‘RTC’ trainen. De opleiding voor jongere talenten is bij de clubs neergelegd, met ondersteuning en accreditatie van de Nevobo. Daarmee zal de Utrecht Volleybal Academy voor de regio Utrecht voor de leeftijd onder 16 jaar direct dé plek zijn voor de opleiding van talenten en doorstroom hieruit richting de RTC. Tevens is de Utrecht Volleybal Academy ook het hoogst haalbare voor talenten tot 16 jaar binnen de opleidingsstructuur van de Nevobo. Schematisch ziet dat er als volgt uit:


 

bottom of page