Opleidingsstructuur Nevobo per 1 september 2021

Per 1 september 2021 verandert de structuur van de RTC van de Nevobo. Hierbij is een grotere rol weggelegd voor clubs en volleybalscholen. Ook wordt een koppeling met de Eredivisie gemaakt. De Utrecht Volleybal Academy wordt het hoogst haalbare voor talenten uit de regio tot 14/15 jaar en deelnemers krijgen dezelfde status als die voor RTC-talenten geldt.

 

Na een lange historie van bondsgestuurde talentontwikkeling, waarin er clubonafhankelijke trainingen zijn georganiseerd, verschuift de organisatie hiervan per 1 september 2021 naar de clubs, de volleybalscholen én (particuliere) initiatieven. De Nevobo vindt het belangrijk dat iedere speler, die de ambitie heeft om beter te worden in volleybal, extra kan trainen bij de eigen club, de volleybalschool waar hij of zij is aangesloten óf bij een (particulier) initiatief. Hierdoor maakt de jeugd in een bekende omgeving voldoende trainingsuren waarmee er een goede basis wordt gelegd om een (top)volleyballer te worden. Gezien de kwaliteit en organisatiekracht in de regio’s in Nederland en de toegevoegde waarde hiervan in de talentontwikkeling verschuift de Nevobo het aanbod van de RTC per 1 september 2021. 


Koppeling met de Eredivisie
Voor de clubs, volleybalscholen en andere (particuliere) initiatieven is er, zoals hierboven beschreven, per 1 september een belangrijke rol weggelegd als het gaat om het aanbieden van extra trainingsmogelijkheden voor de jeugd. Maar per 1 september 2021 gaan ook eredivisieclubs en -coaches een bijdrage leveren aan de talentontwikkeling van de Nederlandse volleybaljeugd. Hierbij werken de eredivisieclubs zoveel mogelijk samen met verenigingen in de regio om zo hun talentvolle en ambitieuze jeugdleden nog meer kans te bieden. De jeugdafdeling van de betreffende eredivisieclubs krijgen per 1 september 2021 de naam RTC.


Veranderingen per 1 september 2021
De huidige RTC is bedoeld om kinderen van 10 tot en met 15 jaar te voorzien van extra trainingsmogelijkheden. Totaal zijn er, op dit moment, verspreid door Nederland zeven RTC’s, in Alkmaar, Almelo, Apeldoorn, Arnhem, Groningen, Rotterdam en Weert, waar jeugd gebruik kan maken van aanvullend trainingsaanbod. 
Per 1 september 2021 zal het door de Nevobo georganiseerde RTC-aanbod vanaf 14/15 jaar verschuiven naar vier eredivisieclubs. De jongens en meisjes van de RTC’s die daardoor verdwijnen kunnen per 1 september aansluiten bij de regionale clubs en volleybalscholen die extra trainingsmogelijkheden bieden, én indien de afstand geen probleem is, kunnen zij aansluiten bij een van de eredivisieclubs.


Jongens en meisjes van de RTC tot 15 jaar, die door bovenstaande structuurwijziging verdwijnen, kunnen per 1 september aansluiten bij regionale initiatieven als de Utrecht Volleybal Academy.


Door bovenstaande structuurwijziging van de Nevobo zal de Utrecht Volleybal Academy in zijn naamgeving niet meer onder RTC vallen. Er zullen slechts vier plekken in Nederland zijn waar talenten (instroom vanaf 14/15 jaar) met eredivisietrainers onder de naam ‘RTC’ trainen. De opleiding voor jongere talenten zal bij de clubs neergelegd worden, met ondersteuning en accreditatie van de Nevobo. Daarmee zal de volleybalschool voor de regio Utrecht voor de leeftijd onder 14/15 jaar direct dé plek zijn voor de opleiding van talenten en doorstroom hieruit richting de RTC. Tevens is de Utrecht Volleybal Academy ook het hoogst haalbare voor talenten onder de 14/15 jaar binnen de opleidingsstructuur van de Nevobo. Schematisch ziet dat er als volgt uit:


 

Structuur talentopleiding Nevobo per 1 september 2021

UVAC 001 opleidingsstructuur.png

Het logo geeft aan waar de Utrecht Volleybal Academy zich bevindt in de nieuwe opleidingsstructuur van de Nevobo. Er zal hierbinnen een nauwe samenwerking plaatsvinden tussen in dit geval de RTC (bondstrainers) en de Utrecht Volleybal Academy om talenten te monitoren en te selecteren voor de RTC. De status voor talenten van de Utrecht Volleybal Academy zal voor de Nevobo hetzelfde zijn als de huidige status van de talenten die zij op dit moment bij de RTC hebben. Daarmee vervangt de Utrecht Volleybal Academy dus de oude RTC tot 14/15 jaar.