top of page
Een nieuw initiatief voor talentontwikkeling

De Utrecht Volleybal Academy is het nieuwe initiatief voor talentontwikkeling in de regio Utrecht. In samenwerking met verenigingen in de regio, de Nederlandse Volleybal Bond (Nevobo) en Sport Utrecht start per september 2021 de Utrecht Volleybal Academy. Een volleybalschool die onderscheidend is, kwaliteit biedt en duurzaam groeit de komende jaren. De trainingen zijn zowel sportspecifiek als sportoverstijgend. Utrecht Volleybal Academy wordt dé plek voor talenten tot 14/15 jaar in de regio Utrecht om door te stromen naar nationaal niveau.

De regio Utrecht ligt centraal gelegen in Nederland en de clubs in de regio zijn actief op alle verschillende competitieniveaus van de Nevobo. Daarmee heeft de regio Utrecht gezamenlijk een groot competitieaanbod en heeft het een belangrijke rol voor het volleybal in Nederland. Talentontwikkeling is daarin ook een belangrijke pijler, die tot nu toe in deze vorm in het volleybal ontbrak in regio Utrecht. Met de komst van de Utrecht Volleybal Academy wordt dit ingevuld en is het volleybal-aanbod in Utrecht compleet.


De Utrecht Volleybal Academy krijgt een belangrijke positie in de nieuwe structuur van talentontwikkeling van de Nevobo. De Utrecht Volleybal Academy wordt, onafhankelijk van een specifieke club, de plek voor talentontwikkeling in de regio Utrecht met ondersteuning en accreditatie van de Nevobo. De trainingen vinden plaats in de Traiectum Sportcampus in Utrecht, waar zaal- en beachvolleybal onderdeel uitmaken van het programma. De trainingen zijn zowel sportspecifiek als sportoverstijgend, door nauwe samenwerking in sportoverstijgende thema’s met Sport Utrecht en het Utrecht Talent Center. Een kwalitatief en onderscheidend aanbod dat ook in de sportspecifieke trainingen terugkomt, door te werken met ervaren, gekwalificeerde trainers en selectiemomenten. Hierdoor krijgen de grootste talenten uit regio Utrecht de kans om zich te ontwikkelen binnen een onderscheidend en kwalitatief programma en zo door te stromen naar nationale selecties.


De wens voor de komst van de Utrecht Volleybal Academy is groot in de regio. Door een breed draagvlak en nauwe samenwerking met de regio-verenigingen is de Utrecht Volleybal Academy ontstaan. Een ontwikkeling die de cohesie, het algehele niveau en de verbinding in de regio ten goede komt. Hierdoor kan de Utrecht Volleybal Academy de komende jaren duurzaam groeien naar een aanbod van meerdere leeftijdsgroepen en een doordeweekse trainingsdag. Daarmee wordt de Utrecht Volleybal Academy een inspirerende plek en een welkome aanvulling op het volleybalaanbod in regio Utrecht.


 

bottom of page