top of page
Ontwikkeling Utrecht Volleybal Academy

Utrecht Volleybal Academy de komende jaren

De Utrecht Volleybal Academy kiest ervoor in stappen uit te breiden en zo geleidelijk te groeien. Bij de start in seizoen 2021-2022 is een zaalprogramma aangeboden voor jongens en meisjes in één leeftijdsgroep. In de zomer van 2022 was de uitbreiding van het programma met beachvolleybal de volgende stap, als onderdeel van het eerste seizoen.

 

Vanaf seizoen 2022-2023 biedt de Utrecht Volleybal Academy zowel zaal- als beachvolleybal aan, in twee leeftijdsgroepen voor jongens en meisjes. In de jaren daarna is uitbreiding naar een doordeweekse trainingsdag het doel, om talentontwikkeling in regio Utrecht optimaal aan te bieden. Bekeken zal worden wanneer dit gerealiseerd kan worden, afhankelijk van de groei en de vraag (en aanbod) van talenten. De Utrecht Volleybal Academy wil deze uitbreiding zo snel mogelijk realiseren.

Gestart seizoen 2021 - 2022: indoorprogramma

In september 2021 is de Utrecht Volleybal Academy indoor gestart met een selectie van één groep jongens en één groep meisjes van 12 t/m 14 jaar. Het programma bestaat gedurende het zaalseizoen uit wekelijks één trainingsmoment van drie uur op de zondag: één uur voor fysieke ontwikkeling in de vorm van kracht- en stabiliteitsoefeningen, twee uur voor de technische ontwikkeling.

 

Sportoverstijgende thema’s | Los van de volleybalspecifieke trainingen zijn er ook sportoverstijgende thema’s in het programma opgenomen. In nauwe samenwerking met Sport Utrecht worden er veelvuldig voorlichtingen door experts op bijvoorbeeld het gebied van voeding, anti-doping, mentaliteit en prestatiegedrag gegeven. Daarnaast is talentbegeleiding (in samenwerking met het Utrecht Talent Center) een belangrijk onderdeel dat ruim aandacht krijgt in het programma, ook in samenwerking met de hoofdtrainers. Aandacht voor talenten in hun ontwikkeling op school, begeleiding in hun loopbaan en afstemming met de clubtrainers worden hierin meegenomen.


De samenwerking met Sport Utrecht komt verder tot uiting in monitoring en ondersteuning in het krachtprogramma op het gebied van Strength & Conditioning. Zo is vanaf januari 2023 een sport- en perfomance-coach van FC Utrecht toegevoegd aan het fysieke programma. Hierdoor heeft de kwaliteit van de opleiding een enorme sprong gemaakt en we blijven kijken hoe we dit kunnen doorontwikkelen. Doordat de Utrecht Volleybal Academy is erkend in de vorm van een officiële accreditatie van de Nevobo als opleidingsplek in de structuur van de volleybalbond komen talenten met deze status (indien gewenst) ook in aanmerking voor een LOOT-school. Hiermee biedt de Utrecht Volleybal Academy een breed aanbod van talentontwikkeling aan, zowel volleybalspecifiek als sportoverstijgend.

 

Vanaf zomer 2022: ook beachvolleybal | Aansluitend aan het zaalseizoen is de Utrecht Volleybal Academy ook gestart met de eerste uitbreiding van het programma in de vorm van beachvolleybal. Beachvolleybal is een toegevoegde waarde voor het breed opleiden van talenten en in de kennismaking met alle facetten van het volleybal. Het beachvolleybalprogramma beslaat een periode van 8-10 weken en biedt dezelfde kwaliteit en inhoud als het zaalprogramma. Ook hier is het volleybaltechnische deel gecombineerd worden met sportoverstijgende trainingen, waardoor er een breed aanbod van talentontwikkeling wordt aangeboden. 
 

bottom of page