top of page

Leeftijdscriteria Utrecht Volleybal Academy

De Utrecht Volleybal Academy is in het eerste seizoen (2021-2022) gestart met twee selectiegroepen in de leeftijd van 12 t/m 14 jaar. Vanwege het grote animo en de positieve reacties is nu het aantal groepen uitgebreid van twee tot vier. Voor zowel de jongens als de meisjes zijn er twee verschillende leeftijdsgroepen. De groepen zijn grofweg 11-13 en 14-17 jaar. Deze grenzen zijn echter fluïde en met name het huidige niveau geeft richting aan de selectie. 

De Utrecht Volleybal Academy richt zich dus op een selectieve leeftijdsgroep en biedt de grootste talenten uit regio Utrecht de kans om zich op hoog niveau verder te ontwikkelen binnen de structuur van talentontwikkeling van de Nevobo. Talenten die niet geselecteerd worden, biedt de samenwerking met de regioclubs toch de mogelijkheid om extra te trainen en zich op deze manier verder te ontwikkelen. Eventueel kan dan op een later moment de stap naar de Utrecht Volleybal Academy gemaakt worden.

Deze talenten worden de mogelijkheid geboden om aan te sluiten bij de (breedte)volleybalscholen bij clubs in de regio Utrecht zoals bijvoorbeeld de Limes Volleybalschool of de UVolley Volleybalschool. Talenten die buiten de leeftijdsgroep vallen of niet geselecteerd worden, zullen hiernaar verwezen worden.

Door de aanwezigheid van de breedte-volleybalscholen in Utrecht is er een duidelijk splitsing tussen talentontwikkeling (met selectie) bij de Utrecht Volleybal Academy en het breedte-aanbod in de vorm van de open volleybalscholen in Utrecht. Door dit breedte-aanbod kunnen gemotiveerde jeugdspelers in Utrecht te allen tijde extra trainingsuren maken om zich individueel verder te ontwikkelen.

 

bottom of page