Leeftijdscriteria Utrecht Volleybal Academy

De Utrecht Volleybal Academy kiest er in het eerste jaar (seizoen 2021-2022) voor om te starten met één selectiegroep in de leeftijd van 12 t/m 14 jaar. Hiermee wordt aangesloten op de structuurwijziging van de Nevobo, waar talenten van 14-15 jaar doorstromen richting het bondsprogramma in de vorm van de RTC’s.

Hierbij heeft de selectiegroep van 12-14 jaar dit seizoen 2021-2022 een fluïde grens; extreme talenten van 11 (bij uitzondering 10) jaar kunnen zich ook aanmelden en hetzelfde geldt voor uitzonderingen aan de bovenkant van deze leeftijdsgroep. De kern van de selectiegroep heeft echter de leeftijd van 12-14 jaar, zowel voor het zaal- als het beachprogramma.


Vanaf seizoen 2022-2023 zal de Utrecht Volleybal Academy uitbreiden naar een programma voor twee leeftijdsgroepen, daarover zal later meer worden gecommuniceerd.

In seizoen 2021-2022 zal de Utrecht Volleybal Academy zich zoals hierboven beschreven richten op een selectieve leeftijdsgroep. Talenten die niet in aanmerking komen voor deze leeftijdsgroep, of niet geselecteerd worden, biedt de samenwerking met de regioclubs toch de mogelijkheid om extra te trainen en zich op deze manier verder te ontwikkelen. Eventueel kan dan op een later moment de stap naar de Utrecht Volleybal Academy gemaakt worden.

 

Deze talenten worden de mogelijkheid geboden om aan te sluiten bij de (breedte)volleybalscholen bij clubs in de regio Utrecht zoals bijvoorbeeld de Limes Volleybalschool of de UVolley Volleybalschool. In seizoen 2021-2022 zullen talenten die buiten de leeftijdsgroep vallen automatisch hierin terechtkomen en naar verwezen worden.

 

Door de aanwezigheid van de breedte-volleybalscholen in Utrecht is er een duidelijk splitsing tussen talentontwikkeling (met selectiemoment) bij de Utrecht Volleybal Academy en het breedte-aanbod in de vorm van de open volleybalscholen in Utrecht. Door dit breedte-aanbod kunnen gemotiveerde jeugdspelers in Utrecht te allen tijde extra trainingsuren maken om zich individueel verder te ontwikkelen. De Utrecht Volleybal Academy biedt de grootste talenten uit regio Utrecht de kans om zich op hoog niveau verder te ontwikkelen binnen de structuur van talentontwikkeling van de Nevobo.