top of page

Voor ouders

Ouders van een talentvolle sporter staan natuurlijk vooraan langs de lijn en kunnen een grote invloed hebben op de wijze waarop het talent met zijn of haar volleyballoopbaan bezig is. Deze invloed hebben de ouders met name voor en na de training én in de thuissituatie.

Bij de Utrecht Volleybal Academy zal via ouderbijeenkomsten gedurende het seizoen aandacht worden besteed aan de rol van de ouders. Enkele belangrijke zaken voor de talenten van de Utrecht Volleybal Academy, waar ouders een belangrijke bijdrage aan kunnen hebben, zijn:

 • Voldoende slaap

 • Goede maaltijden

 • Alle spullen in de tas

 • Op tijd aanwezig

 • Maximale inzet en doorzettingsvermogen

 • Douchen na de training

 • Kleedkamer netjes achterlaten

 • En natuurlijk 100% aanwezigheid


Aanwezigheid en afmelding | In het programma is rekening gehouden met (school)vakanties, waar er maar op één van de twee weekenden in de desbetreffende vakantie getraind zal worden. Mocht een talent om redenen van overmacht toch niet aanwezig kunnen zijn dient afwezigheid zo spoedig mogelijk gemeld te worden bij de trainer of een van de managers.


Daarnaast vindt de Utrecht Volleybal Academy het belangrijk dat spelers en speelsters:

 • Op tijd omgekleed klaarstaan voor de training. Deze tijd voorafgaande aan de training, kan gebruikt worden voor het opzetten van de netten, de voorbereiding op de training door de trainer en/of het bespreken van actualiteiten.

 • In de Utrecht Volleybal Academy-kleding trainen. Ieder talent van de selectiegroep ontvangt trainingskleding. Het is ook toegestaan deze kleding te dragen bij de eigen vereniging.


Ouderbijeenkomsten | Tijdens het seizoen zal de Utrecht Volleybal Academy ouderbijeenkomsten organiseren. De eerste bijeenkomst vindt plaats op de eerste training van het seizoen. Hierin informeren we alle ouders over de inhoud van het programma en hoe zij een optimale bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van talentvolle sporters. Er is ook ruim de tijd voor vragen, die uiteraard ook constant gedurende het seizoen aan de trainers of managers gesteld kunnen worden.


Enkele thema’s waar meer uitleg over wordt gegeven tijdens de ouderbijeenkomsten zijn:

 • Het doel van de Utrecht Volleybal Academy

 • Afstemming tussen de hoofdtrainer Utrecht Volleybal Academy en de clubtrainer

 • De afstemming tussen volleybal en school

 • Samenwerking tussen de Utrecht Volleybal Academy en clubs in regio Utrecht

 • Praktische en algemene zaken rondom de Utrecht Volleybal Academy
   

bottom of page